laihduttaja

Karppaus, atkins ja vhh-dieetti

Virallisten ravitsemussuositusten rinnalle on noussut useita vaihtoehtoisia laihdutustapoja. Vaihtoehdoille on ymmärrettävästi tilausta - onhan halu laihtua niin monelle ikuisuusprojekti.

Viime vuosina pinnalla ovat olleet erityisesti vähähiilihydraattiset ruokavaliot, kuten Atkinsin dieetti, karppaus, vhh-dieetti, Zone-dieetti ja glykemiaindeksiin perustuva ruokavalio. Termi "vähähiilihydraattinen" pitää sisällään monenlaisia painotuksia ja suuntauksia. Yhteistä näille dieeteille kuitenkin on se, että niissä vähennetään tai säännöstellään ravinnosta saatavien hiilihydraattien määrää. Esimerkiksi Atkinsin dieetissä hiilihydraateista koostuu vain 5-10 % päivän energiansaannista (virallinen suositus 55-60%). Rasvan määrää puolestaan lisätään 60-70 %:iin päivän energiansaannista (virallinen suositus 30%). Näihin määriin pääsee syömällä runsaasti rasvaa ja proteiinia sisältäviä ruoka-aineita kuten lihaa, kananmunia, kermaa ja voita. Hiilihydraattipitoisia ruokia kuten sokeria, leipää ja perunaa vältetään. Myös hedelmien, marjojen ja kasvisten käyttöä rajoitetaan etenkin dieetin alkuvaiheessa.

Ristiriitojen aihe

Vähähiilihydraattiset dieetit aiheuttavat voimakasta erimielisyyttä. Niitä pidetään jopa haitallisina, koska niissä ruoasta jää pois keskeisiä ravintoaineita ja tilalle saadaan epäterveellisinä pidettyjä aineita. Runsaan rasvan käytön pelätään kostautuvan pitkällä tähtäimellä. Laihdutusteholtaan Atkinsin dieetin on todettu olevan alkuvaiheessa varsin toimiva, mutta pitemmässä seurannassa ero perinteiseen laihduttamiseen verrattuna tasoittuu. Pitkäaikaista tutkimusnäyttöä dieetin terveysvaikutuksista, kuten sydänsairauksien ja niistä aiheutuvien kuolemien esiintymisestä ei vielä juuri ole. Tehtyjen tutkimusten tulokset ovat myös olleet osittain ristiriitaisia.

Dieeteistä käytävää keskustelua leimaa voimakas vastakkainasettelu, jossa sekä virallisen kannan edustajat että hiilihydraatteja rajoittavat puolustavat kantaansa tunteen palolla. Väittelyissä ei aina muisteta dieettivalikoiman kirjavuutta - esimerkiksi sitä, että osa hiilihydraatteihin huomiota kiinnittävistä suuntauksista on hyvinkin lähellä virallisia ravitsemussuosituksia.

Vaikka jotkut vaihtoehtodieetit lupaavat mitä ihmeellisempiä perusteita laihtumiselle, painon putoaminen perustuu aina viime kädessä siihen, että energian saanti jää kulutusta pienemmäksi. Dieettien terveysvaikutuksiin liittyvien epävarmuustekijöiden takia esimerkiksi Diabetesliitto ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta eivät suosittele niitä.