laihduttaja

Ylipainon syyt

Suomalaisista miehistä ylipainoisia on kaksi kolmasosaa ja naisista runsas puolet. Yksinkertaistetusti sanoen lihavuus johtuu aina siitä, että ihminen syö enemmän kuin kuluttaa. Lukuisat 50 vuoden aikana tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset ovat johtaneet siihen, että energian saannin ja kulutuksen välille syntyy helpommin epätasapaino. Ruoan rasvamäärät ja napostelukulttuuri lisäävät saantipuolta, kun taas ruumiillisen työn ja arkiliikunnan väheneminen pienentävät kulutusta. Tähän pääongelmaan tarjotaan usein helppo vastaus: syö terveellisemmin ja harrasta liikuntaa.

Tosielämässä asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen. Valtaosa ihmisistä tietää varsin hyvin perusasiat, mutta silti moni kärsii ylipainosta eikä onnistu laihdutustavoitteissaan. Yksittäisen ihmisen kohdalla ylipainon syyt ovat monimutkaisia ja liittyvät usein koko elämänhistoriaan. Perimällä on jossain määrin sanansa sanottavana, sillä samassa ympäristössä ja samoilla elintavoilla elävistä ihmisistä toiset lihovat helpommin kuin toiset.

Psyykkiset tekijät ovat keskeinen, mutta aliarvioitu osa ylipaino-ongelmaa.
Usein ylipainon taustalla vaikuttaa voimakkaita tarpeita ja tunteita, mikä ilmenee esimerkiksi suruun, iloon tai tylsyyteen syömisenä. Toiset tarpeet ovat monimutkaisempia, eikä ihminen välttämättä tunnista niitä. Toisinaan painonnousun ja lihomisen laukaisee jokin elämänmuutos, kuten raskaus tai tupakoinnin lopettaminen.